ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αποτελούν τη βάση της ιατρικής πράξης και τον ακρογωνιαίο λίθο της επαφής του ασθενή με το γιατρό του. Μέσω της λήψης ιστορικού ο γιατρός έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τον ασθενή και το πρόβλημα που τον απασχολεί συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες που θέτουν τη βάση ενός διαγνωστικού πλάνου.

Η φυσική εξέταση είναι η αναζήτηση των παθολογικών εκείνων σημείων που υποδηλώνουν νόσο, αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα της λήψης ιστορικού και στηρίζεται αποκλειστικά στις γνώσεις και την εμπειρία του γιατρού.

Η λήψη ιστορικού και η φυσική εξέταση θέτουν τη διάγνωση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι εξετάσεις που ακολουθούν επιβεβαιώνουν και δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες στη διάγνωση.

Στην Κορυφή