Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Eλληνικό Ίδρυμα Kαρδιολογίας

European Society of Cardiology

Νοσοκομείο Metropolitan

EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR IMAGING (EACVI)

Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο

Royal College of Physicians

Στην Κορυφή