Το υπερηχογράφημα γίνεται για τη διάγνωση και την εκτίμηση ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς.

Με τη χρήση των υπερήχων μπορούμε να απεικονίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ανατομία των καρδιακών κοιλοτήτων και των καρδιακών βαλβίδων καθώς και των μεγάλων αγγείων του θώρακα.

Επιπλέον, με τη χρήση Doppler τεχνικών, μπορούμε να μελετήσουμε τη λειτουργικότητα των διάφορων μυοκαρδιακών τμημάτων και την αρτιότητα των βαλβίδων

Στην Κορυφή